ANBI-informatie

RSIN nummer

805675851

Doelstellingen van de Stichting Doesburgs Carillon

In 1997 is op initiatief van de toenmalige burgemeester H. Overweg de Stichting Doesburgs Carillon opgericht. 

De Stichting heeft tot doel:

  1. zorg te dragen voor een veelvuldig en veelzijdig gebruik van het carillon van de Grote of Martinikerk van Doesburg; 
  2. het organiseren van activiteiten, waarin het carillon van Doesburg een centrale plaats inneemt, met name het organiseren van beiaardconcerten;
  3. het bevorderen van kennis bij derden omtrent het genoemde carillon, waarmee een breed draagvlak onder de bevolking wordt gecreëerd.

De doelstellingen worden bereikt door: 

  1. professionele beiaardiers de beiaard regelmatig te laten bespelen;
  2. studenten van de Conservatoriumopleiding Beiaardier de gelegenheid te geven ervaring op te doen door het instrument te komen bespelen;
  3. scholieren in de gelegenheid te stellen in de toren het carillon te bezichtigen en een demonstratie op het carillon door de beiaardier mee te maken;
  4. d. activiteiten te organiseren voor donateurs van de stichting, het carillon betreffende.

Bestuur

Mw. A.M. (Ankie) Le Grand, voorzitter

M. (Marieke) Leurink - Ten Hove, secretaris

E. Eugénie Nierstrasz, penningmeester

T. (Theo) Grootson, lid

J.E.W.M. (Han) Jansen, lid

R. (Rob) van Pernis, lid

F. (Frans) Haagen, adviseur

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Beknopt jaarverslag; beiaardbespelingen in 2016

De Stichting Doesburgs Carillon droeg zorg voor de volgende beiaardbespelingen:

Financieel overzicht

U kunt het overzicht hier inzien (pdf).