Donateursexcursie stichting Doesburgs Carillon

                       

Zoals wij u in onze nieuwsbrief van april j.l. reeds meedeelden, vindt op vrijdag 16 september 2016 weer een excursie plaats voor de donateurs van de Stichting Doesburgs Carillon.

Vanuit Doesburg wordt vertrokken naar Hilversum om daar het Raadhuis*) en de toren van de beroemde architect Willem Marinus Dudok te bezoeken onder leiding van gidsen. De toren herbergt een mooi carillon*) dat zal worden bespeeld door onze stadsbeiaardier Frans Haagen.

Daarna gaat de tocht naar het pittoreske oude stadje Weesp, waar de lunch wordt genoten. Na de lunch volgt een stadswandeling door het oude centrum. De wandeling eindigt bij de St. Laurenskerk waarvan de toren een mooi Hemony carillon*) bevat dat Frans Haagen voor u laat klinken.

De deelnamekosten bedragen € 30.- p.p.

*) Zie hieronder voor een toelichting

 

Samengevat:

 PROGRAMMA

 

 

ochtend

tijd

 

vertrek naar Hilversum

08.45 uur

vertrek vanuit

aankomst Raadhuis Hilversum ¹)

10.15

Koepoortstraat (Waag)

ontvangst met koffie

10.15 – 10.45

bezoek Raadhuis en toren

10.45 – 12.15

 

bespeling carillon Raadhuistoren

12.15 – 12.30

 

vertrek naar Weesp

12.30

 

 lunch²)

13.00 – 14.00 

 

middag

 

 

stadswandeling door oud-Weesp

14.00 – 15.00

 

bespeling carillon St. Laurenstoren3)

15.00 – 15.15

 

terugreis naar Doesburg

15.30

 

Adresgegevens

1) adres Dudokpark 1 1217 JE Hilversum

2) lunchadres: restaurant ’t Weesperplein, Slijkstraat 43 1381 AZ Weesp

3) adres: Nieuwstraat 13 1381 BB Weesp

 

? In verband met het programma moet op tijd, 08.45, worden vertrokken!

? Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Berend Arentsen (tel 0313 47 48 64).

 

Graag tot ziens op 16 september, met vriendelijke groet,

 

Stichting Doesburgs Carillon,

 

RAADHUIS  HILVERSUM

De eerste plannen voor een nieuw raadhuis ter vervanging van het bestaande dateren van 1903.

Na zijn aantreden in 1915 als directeur Publieke Werken van de gemeente Hilversum begon W.M. Dudok met plannen voor een nieuw raadhuis.

Het Raadhuis is gebouwd in de periode 1928 - 1931 in de villawijk "In de Ouden Engh" aan de rand van het centrum van het dorp. Het landgoed "Den Witten Hull" werd hiervoor in 1923 door de gemeente aangekocht en werd afgebroken.

Het gebouw is opgetrokken in speciale gele bakstenen van afwijkend formaat (225 x 105 x 42 mm) en met schaduwvoeg. Door zijn strakke horizontale en verticale lijnen doet het gebouw van buiten streng aan. Het Raadhuis wordt gezien als de belangrijkste schepping van Dudok en trekt wereldwijd bezoekers. Het is sinds 1983 een Rijksmonument uit de periode van de "jongere bouwkunst" (1850-1940).


CARILLON RAADHUISTOREN HILVERSUM

Omdat er bij de bouw van het raadhuis geen geld meer was voor een carillon werd dit aanvankelijk niet aangeschaft.

Vanaf 1931 werden de entreegelden voor de bezichtiging van het Raadhuis in een fonds gestort om t.z.t. een carillon te kunnen aanschaffen. Het fonds werd in 1937 opgeheven en het geld gestort in de gemeentekas, zonder dat er een carillon kwam. Pas in 1958 kreeg de toren een carillon, dit ter ere van het bereiken van een inwonertal van 100.000. De 48 klokken zijn gegoten en geplaatst door klokkengieterij Eijsbouts te Asten.  

De kostenbedroegen  ca f 140.000  (ca € 63.000). Driekwart van dit bedrag werd door het bedrijfsleven in Hilversum bijeengebracht. De rest werd bijeengebracht door de Hilversum-mers middels een collecte.

Het carillon met een bereik van vier octaven is op 16 september 1958 in gebruik genomen. Het klavier staat een verdieping lager in de toren. Het carillon wordt bespeeld door beiaardier Freek Bakker uit Nijkerk. Hij heeft zijn vader Peter Bakker opgevolgd als stadsbeiaardier.
Bespeling zijn er op de marktdagen woensdag en zaterdag.

 

CARILLON St. LAURENSTOREN WEESP

In 1671 goot Pieter Hemony 29 beiaardklokken die bestemd waren voor Raed-huestoren in het Duitse Emden. Ze kwamen uiteindelijk in de Weesper St.Laurenstoren te hangen.

De huidige beiaard bezit, naast 13 Hemonyklokken, een klok van Jasper Moor uit 1562 en een klok uit 1711, gegoten door Claes van Noorden & J. A. de Grave. Bij restauratie door de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten in 1962 en 1972 werden er in totaal 23 klokken aan het spel vervangen, danwel toegevoegd. Vandaag de dag telt de beiaard 38 klokken, verdeeld over drie octaven.
Bauke Reitsma bespeelt de beiaard wekelijks tijdens de markt op dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Op Koningsdag, bespeelt de stadsbeiaardier het carillon van 15.30 tot 16.30 uur.
In de zomermaanden is er een concertserie op een aantal vrijdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur georganiseerd door de Beiaardkring Weesp. De concerten worden verzorgd door de stadsbeiaardier en een aantal gastbeiaardiers.