Carillon Doesburg

Gosse Noordewier, voorzitter | Bert Bomer, secretaris | Eugénie Nierstrasz, penningmeester | Gerard Albers, Han Jansen, Desiree Kester, Rob van Pernis, leden | Frans Haagen, stadsbeiaardier

NIEUWSBRIEF STICHTING DOESBURGS CARILLON

Geachte donateur   Zoals wij u in onze vorige nieuwsbrief reeds meedeelden, vindt op vrijdag 28 september 2018 weer een excursie plaats voor de donateurs van de Stichting Doesburgs Carillon. Met genoegen sturen wij u hierbij het programma van deze excursie.

Vanuit Doesburg vertrekken wij naar Oldenzaal om daar de Plechelmusbasiliek met zijn toren en carillon te bezoeken onder leiding van gidsen. De toren herbergt een mooi carillon dat zal worden bespeeld door onze stadsbeiaardier Frans Haagen. In Oldenzaal lunchen we bij ‘De Dominee’ op de Groote Markt. ’s Middags vertrekken we naar het nabijgelegen pittoreske stadje Ootmarsum, waar we onder de carillonklanken van de Koning Willem-Alexander beiaard in de lantaarn van de Protestantse kerk een korte stadswandeling door het centrum maken.
De deelnamekosten bedragen € 32,50 per persoon. U kunt zich inschrijven door middel van het aanmeldingsformulier.

PROGRAMMA
ochtend tijd
vertrek naar Oldenzaal vanuit Koepoortstraat (Waag) 08.30
aankomst Oldenzaal 10.00
koffie in Grand Café De Dominee ¹) 10.00 -10.30
bezoek toren en carillon (groep A) 10.45 - 11.30
bezoek basiliek (groep B) *) 10.45 - 11.30
carillon wandelconcert 11.30 - 11.50
lunch in Grand Café De Dominee ¹) 12.00 - 13.00
middag
bezoek toren en carillon (groep B) 13.15 - 14.00
bezoek basiliek (groep A) 13.15 - 14.00
vertrek naar Ootmarsum 14.10
aankomst Ootmarsum NH kerk ²) 14.30
carillonconcert + stadswandeling 14.30 - 15.15
koffie/thee op eigen gelegenheid 15.15 - 15.45
terugreis naar Doesburg ³) 16.00
*) Indien basiliek niet toegankelijk i.v.m. uitvaart
dan stadswandeling
Adresgegevens
1) Grand Café de Dominee Groote Markt 6 Oldenzaal
2) Ganzenmarkt 31 Ootmarsum
3) vertrekpunt Oostwal ter hoogte van nr 55
bij souvenirhuis Tenniglo

▪ In verband met het programma moet op tijd, 08.30, worden vertrokken!
▪ Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Berend Arentsen (tel 0313 47 48 64).


Graag tot ziens op 28 september, met vriendelijke groet,
Stichting Doesburgs Carillon

Download hier het aanmeldingsformulier.

Carillon Doesburg

PLECHELMUS BASILIEK OLDENZAAL

Basiliek   Plechelmusbasiliek De oudste delen van het bestaande gebouw dateren uit het midden en de tweede helft van de 12e eeuw. Mogelijk heeft al in de 8e eeuw de rondtrekkende missionaris Plechelmus hier een eerste kerkgebouw opgericht gewijd aan paus Silvester. In 954 stichtte bisschop Balderik van Utrecht een kapittel in Oldenzaal, vergrootte en vernieuwde de bestaande Silvesterkerk die nu gewijd werd aan Plechelmus. Rond 1150 werd de kerk vervangen door een nieuw gebouw in romaanse stijl. Van deze kerk resteren middenschip, noordbeuk, noordertransept en een koortravee. In het interieur van de Plechelmuskerk worden middenbeuk en zijbeuken van elkaar gescheiden door bogen die door afwisselend door zuilen en pijlers worden gedragen. De drie beuken werden overwelfd met kruisgewelven. Tussen 1481 en 1500 werden koor en zuidbeuk in gotische stijl vervangen. Het zuidtransept ging hierbij op in de nieuwe zijbeuk en verloor de topgevel. In 1950 werd aan de kerk bij besluit van Paus Pius XII de eretitel basiliek oftewel basilica minor verleend.

Plechelmustoren    De huidige toren werd rond 1250 werd voltooid. De toren met vier geledingen wordt vanwege de vroeggotische versieringen wel tot de romanogotiek gerekend. Rond 1500 werd de vijfde torengeleding gebouwd.
De Plechelmustoren is ongeveer zestig meter hoog. Hij wordt door Oldenzalers de "Oude Grijze" (Twents: Ol'n Griez'n) genoemd. De klokkenkamer in de Plechelmustoren is de grootste van zijn soort in Europa. Er hangt een beiaard van 48 klokken, waarvan vijf ook als luidklokken dienstdoen. De grootste is de Maria uit 1493 van de beroemde klokkengieter Geert van Wou. Bijzonder is de ‘ton’: een ronddraaiende trommel met pallen (‘noten’) aan de buitenkant voor de automatische bespeling.
Het carillon is in 1930 cadeau gegeven door de heer en mevrouw P.J. Gelderman-Bartelink bij gelegenheid van hun 12½-jarig huwelijk op 18 oktober 1928.
De oorspronkelijke 42 klokken voor de Plechelmus werden in 1929 gegoten door de Engelse gieters Gillett & Johnston uit Croydon (Groot-Brittannië). Nadat de klokken vanuit Engeland naar Nederland waren verscheept kon de fa Eijsbouts uit Asten met de inrichting van het instrument beginnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de klokken niet te horen. De beiaard is in die jaren bewust niet bespeeld, opdat niemand zou horen dat er zich klokken in de toren bevonden. Bovendien waren de klokken vanwege de gesloten toren van buitenaf niet zichtbaar. De beiaard is mede daardoor voor de klokkenvordering gespaard gebleven. Door Koninklijke Eijsbouts uit Asten werden in 1949 nog eens drie basklokken gegoten. Tijdens herstellingen aan de inrichting van het carillon in 1965 brachten twee nieuwe discantklokjes van dezelfde schenker het totaal op 48 klokken.

KONING WILLEM-ALEXANDER CARILLON OOTMARSUM

Carillon Ootmarsum In de stad Ootmarsum bevindt zich sinds 2013 een lichte beiaard in de open lantaarn van de Protestantse Kerk. De Kerkenraad heeft deze toren ter beschikking gesteld, maar de eigenaar van het carillon is de Stichting Carillon Ootmarsum. Deze stichting is in 2003 opgericht. De aanzet om tot een carillon te komen was al lang geleden geopperd. De klokken zijn deels gegoten door Klokkengieterij Heiligerlee en de Koninklijke Eijsbouts te Asten. Initiatiefnemer tot dit carillon en schenker ervan was Bote Holman, een vooraanstaand inwoner van Ootmarsum en ontwerper van astromische uurwerken. Het carillon telt 44 klokken. Het mechanisch historische uurwerk uit 1924, dat ook het carillon stuurt, is in 2009 aangebracht. Het carillon is zowel met de hand bespeelbaar als door middel van een automaat. De klank is licht en vriendelijk, maar in het hele stadscentrum goed hoorbaar.

Download hier het aanmeldingsformulier.


Carillon DoesburgFacebook

Geen goede weergave? Toon in webbrowser
Meld mij af voor deze nieuwsbrief